Úvodem

„Kde jsi?“ Tato slova uslyšel člověk ukrytý v křoví. Poprvé v životě se skrýval, poprvé cítil vinu, věděl, že udělal chybu, věděl, že zhřešil. Pán Bůh volal na Adama. Podobně Pán Bůh vyhlíží dnes tebe. „Kde jsi? – Petře, Honzo, Lucko, Naďo“. Můžeš si tady dosadit své jméno.

V Bibli čteme příběh o marnotratném synu. Své dědictví prohýřil, přišla chudoba a on se vrací ke svému otci, zda by tam nedostal něco k jídlu. Jaké je jeho překvapení, když mu otec vyběhne vstříc, oblékne ho do krásných šatů a navrací mu jeho postavení syna. Pán Bůh je také připraven vyjít ti vstříc. V Bibli je napsáno: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“

Neboj se udělat svůj krok k Pánu Bohu. Promluv k němu, vlastními slovy. Můžeš třeba začít takhle: „Pane Bože, jestli jsi, dej se mi poznat.“ A on na tvou prosbu odpoví.

 

Videozáznam a mp3 z našich shromáždění najdete zde.