Bible

Bible je soubor jednotlivých knih. Jsou tam zapsány příběhy Božího jednání s lidmi, taky tam najdeme, co se Pánu Bohu líbí a nelíbí, jak máme jednat a žít. A Bible také přináší zprávu o oddělení člověka od Boha kvůli hříchu a o Božím plánu, jak tuto propast překlenout a dát lidem naději a záchranu v jeho synu – Ježíši Kristu.

Bible určitě není zastaralá

Lidé tenkrát sice neměli mobily a počítače, ale i v té době lidská srdce ovládala touha po penězích, nečisté myšlenky, Bible nám ukazuje, co je dobré a špatné dělat nebo říkat. A také nám přináší zvěst o Ježíši Kristu. A Kristus je nám dán od Pána Boha jako jediná cesta k záchraně a odpuštění našich provinění. Zemřel na kříži jako beránek obětovaný za náš hřích.

Kde vzít Bibli?

Ve větších církevních sborech (metodisté, apoštolská církev, jednota bratrská, církev bratrská, husitská církev) je prodávají, v kamených obchodech nebo přes internet.

www.dumbible.cz, http://www.kmspraha.cz/knihkupectvi, www.gimel.cz, www.krestanskyzivot.cz

Jak si vybrat svou první bibli?

Nejpoužívanější je ekumenický překlad, může být dvousloupcová, dobře se čte. Běžně lze takovou zakopit za cenu kolem 400Kč (střední formát) nebo 600Kč (velký formát  – vhodnější pro seniory).

Pravdivost Bible

Ježíš řekl: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Co obsahuje?

Bible je soubor knih stisklých do jedné. Je rozdělena na dvě části – Nový zákon a Starý zákon. Starý zákon popisuje počátky Země a lidstva a Boží jednání s jeho vyvoleným lidem – s Izraelem. Nový zákon je o Ježíši Kristu (čtyři knihy nazývané Evangelia), pak o vzniku církve a následují dopisy Ježíšova následovníka Pavla a dalších pisatelů církevním sborům. Nový zákon uzavírá kniha „Zjevení Janovo“.

Jak číst?

Pokud čteš Bibli poprvé, začni např. knihou Matouš (někde se taky označuje Evangelium podle Matouše, nebo Matoušovo evangelium), pak si v Bibli přečti knihu Jan (Evangelium podle Jana). Starý zákon si nech, až přečteš Nový. Jak vypadá Matoušovo evangelium se můžeš podívat třeba na stránkách České biblické společnosti.

Současné možnosti

Dnes je možné získat Bibli do mobilu nebo tabletu, aplikace jsou většinou zdarma a obsahují i několik překladů, z nichž si uživatel může vybrat. Také existuje řada programů do počítače (např. velmi pěkný Theofilos), také zdarma. Na internetu je řada stránek, které nabízí nahlížet nebo vyhledávat v Bibli online.