Nejznámější příběhy z Bible

V Bibli je zapsáno mnoho příběhů. Možná jste někde zaslechli něco o Goliáši, Babylónské věži, potopě, o Desateru nebo Egyptských ranách. Zajímá Vás příběh nebo chcete se podívat na nějaký detail příběhu? Použijte odkazy na začátek příběhu (do textu Bible na stránkách České Biblické společnosti).

Adam a Eva – stvoření

Adam a Eva – pokušení

Desatero

Egyptské rány

Mojžíš narození

Noe a potopa

Babylónská věž

Jonáš v břiše velryby

Daniel v jámě lvové

David a Goliáš

Josef – krásný příběh o těžkém období v jeho životě, které skončilo dobře (je trochu delší)

Královna Ester

Silák Samson a žena Dalila

a jeden méně známý o bohatýrovi Gedeónovi