Hledání

Z Bible se také dozvídáme, že Pán Bůh pro nás sám připravil cestu, abychom mohli vstupovat do jeho blízkosti. Pán Bůh ti chce dát naději, dobrou budoucnost, věčný život a nabízí ti, že ti bude Bohem a ty jeho synem/dcerou. Stát se křesťanem je podobné jako vstoupit do manželství. Získáš partnera, pomoc, lásku. Ale podobně jako u manželství to není rozhodnutí „na chvilku“.

 

Kudy tedy k Bohu?

Pán Bůh nám připravil jen jednu cestu, kterou můžeme k němu přicházet. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Ježíš Kristus byl člověkem a zároveň Božím Synem. Zemřel na kříži, i když nikdy nezhřešil (neudělal nic zlého). A zemřel místo nás, my jsme zhřešili.

Hřích je provinění proti Bohu a jeho pravidlům. Třeba vzpoura, lhaní, podvody, krádeže, smilstvo. Bible říká, že všichni zhřešili a „mzdou“ za to je smrt. Ale všem také Pán Bůh nabízí své odpuštění a přijetí. Skrze Ježíše Krista.

Pán Bůh svému lidu nařídil: Kdo zhřeší, přinese oběť a já mu odpustím. Kristus byl jako oběťní beránek dán za nás. Aby nám Pán Bůh odpustil naše provinění.

 

Jak tedy prakticky vstoupit na tu cestu k Bohu?

V Bibli najdeš tato slova: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen (zachráněn).“

A taky: „Těm pak, kteří ho přijali (Ježíše) a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“

Je to v tom uvěřit, že Ježíš je záchrana, kterou ti Bůh nabízí a pozvat jej do svého života, přijmout jej jako svého Pána. Promluv k Ježíši Kristu. Tam kde jsi. Až budeš ve svém pokojíku sám, zavři oči a modli se k Ježíši. Vlastními slovy.
Popros ho, ať přijde do tvého života, do tvého srdce. Řekni mu, že mu chceš patřit, že chceš aby On byl tvým Pánem. Aby ti odpustil tvé bloudění a chyby a přijal tě za svého.

Bible říká: „Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.“ I ty. Nezáleží na tom, cos v životě udělal špatného. Když to v modlitbě Pánu Ježíši přiznáš, a poprosíš ho o odpuštění, on ti to odpustí.

Je také třeba abys i ty odpustil druhým, když sám chceš, aby ti bylo odpuštěno. I to v modlitbě přednes před Ježíše, On ti pomůže odpustit.

 

Pán Bůh ale nehledá jen nějakou odříkanou modlitbu, hledá celoživotní vztah s člověkem, hledá ty, kteří ho budou ctít. Taková modlitba může být začátkem. Člověk, který hledá Pána Boha, jej může blíže poznat když si bude číst Bibli, o samotě k němu mluvit a svěřovat mu svá trápení (modlit se) a také je dobré najít si společenství dalších křesťanů.

Novorozené dítě také potřebuje obživu, dýchat, teplo matky. Pak bude zdravé. Je to podobné. Hledej, co má Pán Bůh pro tebe. On tě povede dál.