Načtená dětská Bible

Pro malé posluchače načetl Radek Heiret dětskou Bibli (autor Michael C. Armour).

Seznam odkazů na videa z Radkova youtube kanálu. Dole, na konci seznamu je i možnost stažení čtení ve formátu MP3.

1. Stvoření světa
2. Noe, potopa, Abraham
3. Izák, Rebeka, Ezau, Jákob
4. Jákobova rodina a Josefovy sny
5. Mojžíš a faraon
6. Putování do zaslíbené země
7. Jozue, Gedeon a Samson
8. Velké losování
9. Samuel, Saul, David a Goliáš
10. David izraelským králem
11. Od Šalamouna k Achabovi
12. Dobrodružství proroka Elijáše
13. Zázraky proroka Elíši
14. Prorok Jonáš, králové Jóaš a Jóšiáš
15. Velké losování II
16. V babylonském zajetí, Daniel ve lví jámě
17. Obnovení Jeruzaléma za Nehemjáše
18. Narození Jana a Ježíše
19. Janova a Ježíšova služba
20. Ježíš si vybírá dvanáct apoštolů
21. Ježíš a římský voják, utišení bouře a chození po vodě
22. Velké losování III
23. Ježišova podobenství
24. Ježíš a Boží království, děti a přátelé
25. Ježíš na hoře proměnění a setkání v Jerichu
26. Ježíšovo zatčení, odsouzení a smrt
27. Ježíš je vzkříšen!
28. Dobrá zpráva o Ježíši se šíří z Jeruzaléma do celého světa
29. Velké losování, závěrečný díl

A odkazy na stažení upraveného čtení (např. vynecháno losování) ve formátu MP3:

Radek čte příběhy z Bible 01-05

Radek čte příběhy z Bible 06-10

Radek čte příběhy z Bible 11-15

Radek čte příběhy z Bible 16-20

Radek čte příběhy z Bible 21-25