Kázané slovo, chvály

Tady je několik video záznamů na youtube ze shromáždění v Hrádku u Rokycan.

Záznam chval

Mirka

 

a záznam kázaného slova
23.1.2021
1. list Tesalonickým 2. kapitola
16.1.2020
1. list Tesalonickým 1. kapitola

 

Starší kázání (videa, mp3)
9.1.2021 Klanění mudrců(video)
2.1.2021 Novoroční (video)
26.12.2020 Vánoční příběh – narození Pána Ježíše (video)
13.12.2020 Izajáš 62. kapitola (video)
14.11.2020 2. list Petrův, 2. kapitola (video)
7.11.2020 2. list Petrův, 1. kapitola (video)
31.10.2020 1. list Petrův, 5. kapitola (video)
24.10.2020 1. list Petrův, 4. kapitola (video)
17.10.2020 1. list Petrův, 3. kapitola (video)
10.10.2020 1. list Petrův, 2. kapitola (video)
4.10.2020 1. list Petrův, 1. kapitola (video)
27.9.2020 Kniha Jozue, 1. kapitola (video)
20.9.2020 Dopis Římanům, 15. kapitola (video)
13.9.2020 dopis Koloským, 3.-4. kapitola (video)
6.9.2020 Modlitba Páně (video)
23.8.2020 O požehnání z 5. knihy Mojžíšovy (video)
16.8.2020 Dopis Římanům, 1. kapitola (video)
9.8.2020 O Marii a Martě (video)
2.8.2020 Žalm 84 (video)
26.7.2020 Vznik první církve (video)
19.7.2020 Moc v Božím slově (video)
12.7.2020 Seslání Ducha Svatého (video)
5.7.2020 13. kapitola listu Židům (video)
25.4.2020 Pavel při loučení s Efezany (video)
18.4.2020 Po Velikonocích v Galileji (video)
11.4.2020 Ježíš byl ukřižován a vzkříšen (video)
4.4.2020 Květná neděle (video)
28.3.2020 Poučení od fíkovníku (video)
21.3.2020 Dvě dobré zprávy uprostřed karantény (video)
15.3.2020 Důvěřuj Bohu, ochrání tě (video)
8.3.2020 Utišení bouře (video)
23.2.2020 Jak zacházet s Božím zjevením (video)
16.2.2020 host Dan Kolinger Kniha o Jobovi (video)
9.2.2020 Pavlova misijní cesta na Kypr (video)
26.1.2020 host Jerry Farnik O lásce apoštola Pavla k lidem kolem (video)
19.1.2020 Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář (video)
12.1.2020 Tvé povolání (video)
5.1.2020 O vděčnosti Pánu, že nás provedl rokem 2019 (video)