Kázané slovo, chvály

Tady je několik video záznamů na youtube ze shromáždění v Hrádku u Rokycan.

Písně

 

a záznam kázaného slova
14.4.2024
Ježíš se zjevil učedníkům v Galileji
7.4.2024
O událostech po Velikonocích

 

Starší kázání
31.3.2024 Ježíš byl vzkříšen (video)
24.3.2024 Ježíš dal svůj život za nás (video)
17.3.2024 První list Janův, 2. kapitola (video)
3.3.2024 Pavlův dopis do Kolos, 3. kapitola (video)
25.2.2024 Filipským 2. kapitola (video)
18.2.2024 tři verše z 5. kapitoly listu Efezským (video)
4.2.2024 Prorok Izajáš, 55. kapitola (video)
28.1.2024 O široké a úzké cestě (video)
21.1.2024 Žalm 20 (video)
14.1.2024 O evangeliu (video)
7.1.2024 Zalm 25, verse 4 a 5 (video)
2023


2022 a předchozí (výběr)

Série vyučování Základy biblického učení a křesťanského pohledu na svět