Kázané slovo, chvály

Tady je několik video záznamů na youtube ze shromáždění v Hrádku u Rokycan.

Záznam chval

Mirka 24.9.2017
Mirka 2.12.2017

 

a záznam kázaného slova
30.6.2019 Daniel Haslinger
Význam křtu
23.6.2019 Daniel Haslinger
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte

 

Starší kázání (videa, mp3)
28.4.2019 Daniel Haslinger Týden po velikonocích (video)
21.4.2019 Daniel Haslinger Největší vítězství (video)
31.3.2019 Daniel Haslinger Vy jste sůl země (video)
10.3.2019 Daniel Haslinger Sloužit Bohu a ctít Boha (video)
24.2.2019 Daniel Haslinger Boži slovo se nenavrátí s prázdnou (video)
10.2.2019 Daniel Haslinger Máme důvod k vděčnosti (video)
3.2.2019 Daniel Haslinger Jak to někteří mají ve zvyku (video)
27.1.2019 Daniel Haslinger Nejvýznamnější přímluvci v Bibli (video)
13.1.2019 Daniel Haslinger Bůh umí ochránit svůj lid (video)
6.1.2019 Daniel Haslinger Pokračování vánočního příběhu (video)
30.12.2018 Daniel Haslinger Novoroční (video)
2.12.2018 Daniel Haslinger To světlo ve tmě svítí (video)
25.11.2018 Daniel Haslinger Jednejte jako ti, kdo mají být souzeni zákonem svobody (video)
18.11.2018 Daniel Haslinger Slabšího bratra přijímejte (video)
11.11.2018 Daniel Haslinger Bůh nás vychovává k vyššímu cíli (video)
7.10.2018 Daniel Haslinger Zamiloval jsem si tvá slova (video)
30.9.2018 Daniel Haslinger Buď silný (video)
16.9.2018 Daniel Haslinger Pán vyslal své učedníky (video)
2.9.2018 Daniel Haslinger Pamatujte na bratry v jejich tísni (video)
26.8.2018 Daniel Haslinger Ježíš to nemohl učinit pro jejich nevíru (video)
19.8.2018 Daniel Haslinger Nejsi studený ani horký (video)
29.7.2018 Daniel Haslinger Poženání od Hospodina (video)
22.7.2018 Daniel Haslinger Dej si pozor čím se sytíš (video)
15.7.2018 Daniel Haslinger Proroci a dar proroctví (video, mp3)
8.7.2018 Daniel Haslinger O hostině a výmluvách pozvaných (video)
24.6.2018 Radek Heiret Slovo k žalmu 37 (video)
17.6.2018 Michal Klesnil O návštěvě u misionářů v Nikaragui (video)
20.5.2018 Daniel Haslinger Vylití Ducha Svatého (video)
13.5.2018 Daniel Haslinger Jsme Boží stavbou (video)
8.4.2018 Dan Kolinger Ježíšova služba v širším kontextu Písma (video)
1.4.2018 D. Haslinger Ježíš byl vzkříšen (velikonoční) (video, mp3)
25.3.2018 D. Haslinger Vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma (video, mp3)
11.3.2018 J. Talán O odpuštění (video)
25.2.2018 D. Haslinger Máme společenství s Otcem v nebi (video, mp3)
11.2.2018 D. Haslinger Dvě podobná slova – opustit a odpustit (video, mp3)
4.2.2018 D. Haslinger Bůh nám přichystal příbytky v nebi (video, mp3)
28.1.2018 D. Haslinger Bůh dosazuje krále i prezidenta (video, mp3)
14.1.2018 D. Haslinger Král Ása doufal v Hospodina (video, mp3)
7.1.2018 D. Haslinger Ztišení se před Hospodinem (video, mp3)
1.1.2018 D. Haslinger Ježíš je naším pastýřem (video, mp3)
25.12.2017 D. Haslinger Vánoční poselství (video, mp3)
17.12.2017 D. Haslinger Advent – předpověď narození (video, mp3)
10.12.2017 D. Haslinger Advent – o dědictví (video, mp3)
3.12.2017 D. Haslinger Advent (video, mp3)
26.11.2017 D. Haslinger Raduj se vždycky (video, mp3)
12.11.2017 D. Haslinger Rysy křesťanského života (video, mp3)
29.10.2017 D. Haslinger O deseti družičkách (video, mp3)
24.9.2017 D. Haslinger O daru nových jazyků (video, mp3)