Kázané slovo, chvály

Tady je několik video záznamů na youtube ze shromáždění v Hrádku u Rokycan.

Záznam chval

Mirka

 

a záznam kázaného slova
5.12.2021
Adventní zvěst v knize Zjevení Janovo
28.11.10.2021
Předpověď narození Ježíše

 

Starší kázání (videa, mp3)
21.11.2021 Apoštol Pavel v Aténách (video)
14.11.2021 O proroctví 7 – Achabovi proroci x Míkajáš (video)
7.11.2021 O proroctví 6 – nanebevzetí Eliášovo (video)
31.10.2021 O proroctví 5 – pomazání Saula za krále (video)
24.10.2021 O proroctví 4 – 1. Královská, 22 a 23. kap. (video)
17.10.2021 O proroctví 3 – Jeremiáš 28. kapitola (video)
10.10.2021 O proroctví 2 – 1. list Korintským 14. kapitola (video)
3.10.2021 Povolání proroka Jeremiáše (video)
26.9.2021 Ježíš a cizoložnice (video)
19.9.2021 Čas pro pochod a táboření (video)
12.9.2021 Podobenství o rozsévači (video)
5.9.2021 O hostech a hostině (video)
29.8.2021 Zacheus přijímá do svého domu (video)
22.8.2021 Pomazání Davida za krále (video)
15.8.2021 Povolání mladíka Samuele za proroka (video)
8.8.2021 Uzdravení slepého od narození (video)
1.8.2021 List Koloským, 1. kapitola (video)
25.7.2021 Zachovám tě v hodině zkoušky (video)
18.7.2021 List Koloským, 3. kapitola (video)
11.7.2021 Proměnění na hoře (video)
4.7.2021 Spravedlnost z víry (video)
27.6.2021 Kazatel, 7. kapitola (video)
20.6.2021 5. kapitola Matoušova evangelia (video)
13.6.2021 Izajáš 61. kapitola (video)
6.6.2021 Izajáš 58. kapitola (video)
30.5.2021 Události o Letnicích (video)
2.5.2021 Neuhýbáš před Božím voláním? (video)
24.4.2021 Světlem pro mé nohy je tvé Slovo (video)
17.4.2021 Žalm 119, kázání o Božím slově (video)
10.4.2021 Co se stalo týden po Velikonocích (video)
27.3.2021 Ježíšův vjezd do Jeruzaléma na Květnou neděli (video)
20.3.2021 Zachovám tě v hodině zkoušky (video)
13.3.2021 Co nás naučila covidová krize (video)
6.3.2021 2. list Tesalonickým, 3. kapitola (video)
27.2.2021 Vytržení, příchod Pána Ježíše (video)
20.2.2021 Utišení bouře (video)
13.2.2021 1. list Tesalonickým 5. kapitola (video)
6.2.2021 Náš Bůh je Bohem hor i dolin (video)
30.1.2021 1. list Tesalonickým 3. kapitola (video)
23.1.2021 1. list Tesalonickým 2. kapitola (video)
16.1.2021 1. list Tesalonickým 1. kapitola (video)
9.1.2021 Klanění mudrců (video)
2.1.2021 Novoroční (video)
2020
26.12.2020 Vánoční příběh – narození Pána Ježíše (video)
13.12.2020 Izajáš 62. kapitola (video)
14.11.2020 2. list Petrův, 2. kapitola (video)
7.11.2020 2. list Petrův, 1. kapitola (video)
31.10.2020 1. list Petrův, 5. kapitola (video)
24.10.2020 1. list Petrův, 4. kapitola (video)
17.10.2020 1. list Petrův, 3. kapitola (video)
10.10.2020 1. list Petrův, 2. kapitola (video)
4.10.2020 1. list Petrův, 1. kapitola (video)
27.9.2020 Kniha Jozue, 1. kapitola (video)
20.9.2020 Dopis Římanům, 15. kapitola (video)
13.9.2020 dopis Koloským, 3.-4. kapitola (video)
6.9.2020 Modlitba Páně (video)
23.8.2020 O požehnání z 5. knihy Mojžíšovy (video)
16.8.2020 Dopis Římanům, 1. kapitola (video)
9.8.2020 O Marii a Martě (video)
2.8.2020 Žalm 84 (video)
26.7.2020 Vznik první církve (video)
19.7.2020 Moc v Božím slově (video)
12.7.2020 Seslání Ducha Svatého (video)
5.7.2020 13. kapitola listu Židům (video)
25.4.2020 Pavel při loučení s Efezany (video)
18.4.2020 Po Velikonocích v Galileji (video)
11.4.2020 Ježíš byl ukřižován a vzkříšen (video)
4.4.2020 Květná neděle (video)
28.3.2020 Poučení od fíkovníku (video)
21.3.2020 Dvě dobré zprávy uprostřed karantény (video)
15.3.2020 Důvěřuj Bohu, ochrání tě (video)
8.3.2020 Utišení bouře (video)
23.2.2020 Jak zacházet s Božím zjevením (video)
16.2.2020 host Dan Kolinger Kniha o Jobovi (video)
9.2.2020 Pavlova misijní cesta na Kypr (video)
26.1.2020 host Jerry Farnik O lásce apoštola Pavla k lidem kolem (video)
19.1.2020 Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář (video)
12.1.2020 Tvé povolání (video)
5.1.2020 O vděčnosti Pánu, že nás provedl rokem 2019 (video)