Kázané slovo, chvály

Tady je několik video záznamů na youtube ze shromáždění v Hrádku u Rokycan.

Záznam chval

Mirka Z.

 

a záznam kázaného slova
25.4.2020 Daniel Haslinger
Slova apoštola Pavla při loučení s Efezany
18.4.2020 Daniel Haslinger
Po Velikonocích v Galilei

 

Starší kázání (videa, mp3)
11.4.2020 Daniel Haslinger Ježíš byl ukřižován a vzkříšen (video)
4.4.2020 Daniel Haslinger Květná neděle (video)
28.3.2020 Daniel Haslinger Poučení od fíkovníku (video)
21.3.2020 Daniel Haslinger Dvě dobré zprávy uprostřed karantény (video)
15.3.2020 Daniel Haslinger Důvěřuj Bohu, ochrání tě (video)
8.3.2020 Daniel Haslinger Utišení bouře (video)
23.2.2020 Daniel Haslinger Jak zacházet s Božím zjevením (video)
16.2.2020 Dan Kolinger Kniha o Jobovi (video)
9.2.2020 Daniel Haslinger Pavlova misijní cesta na Kypr (video)
26.1.2020 Jerry Farnik O lásce apoštola Pavla k lidem kolem (video)
19.1.2020 Daniel Haslinger Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář (video)
12.1.2020 Daniel Haslinger Tvé povolání (video)
5.1.2020 Daniel Haslinger O vděčnosti Pánu, že nás provedl rokem 2019 (video)
22.12.2019 Daniel Haslinger Vánoční slovo (video)
8.12.2019 Daniel Haslinger Je vyslání sedmdesáti adventní zvěstí? (video)
1.12.2019 Daniel Haslinger Adventní očekávání (video)
17.11.2019 Petr Braha Uzdravení slepého Bartimea (video)
3.11.2019 Radek Heiret Snášejte se navzájem (video)
27.10.2019 Daniel Haslinger Ježíšova blahoslavenství (video)
6.10.2019 Daniel Haslinger Den modliteb za Izrael (video)
15.9.2019 Daniel Haslinger Bůh, který mluví (video)
8.9.2019 Daniel Haslinger Požehnání a udílení požehnání (video)
25.8.2019 Daniel Haslinger Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí (video)
18.8.2019 Daniel Haslinger Kdo nám dá užít dobrých věcí (video)
11.8.2019 Daniel Haslinger Dvě hlavní vlastnosti Pána Boha (video)
28.7.2019 Daniel Haslinger Věřit Bohu (video)
21.7.2019 Daniel Haslinger Slovo k 2. listu Tesalonickým, 1. kapitole (video)
7.7.2019 Daniel Haslinger Modlete se neustále (video)
30.6.2019 Daniel Haslinger Význam křtu (video)
23.6.2019 Daniel Haslinger Stále se radujte, v modlitbách neustávejte (video)
28.4.2019 Daniel Haslinger Týden po velikonocích (video)
21.4.2019 Daniel Haslinger Největší vítězství (video)
31.3.2019 Daniel Haslinger Vy jste sůl země (video)
10.3.2019 Daniel Haslinger Sloužit Bohu a ctít Boha (video)
24.2.2019 Daniel Haslinger Boži slovo se nenavrátí s prázdnou (video)
10.2.2019 Daniel Haslinger Máme důvod k vděčnosti (video)
3.2.2019 Daniel Haslinger Jak to někteří mají ve zvyku (video)
27.1.2019 Daniel Haslinger Nejvýznamnější přímluvci v Bibli (video)
13.1.2019 Daniel Haslinger Bůh umí ochránit svůj lid (video)
6.1.2019 Daniel Haslinger Pokračování vánočního příběhu (video)
30.12.2018 Daniel Haslinger Novoroční (video)
2.12.2018 Daniel Haslinger To světlo ve tmě svítí (video)
25.11.2018 Daniel Haslinger Jednejte jako ti, kdo mají být souzeni zákonem svobody (video)
18.11.2018 Daniel Haslinger Slabšího bratra přijímejte (video)
11.11.2018 Daniel Haslinger Bůh nás vychovává k vyššímu cíli (video)
7.10.2018 Daniel Haslinger Zamiloval jsem si tvá slova (video)
30.9.2018 Daniel Haslinger Buď silný (video)
16.9.2018 Daniel Haslinger Pán vyslal své učedníky (video)
2.9.2018 Daniel Haslinger Pamatujte na bratry v jejich tísni (video)
26.8.2018 Daniel Haslinger Ježíš to nemohl učinit pro jejich nevíru (video)
19.8.2018 Daniel Haslinger Nejsi studený ani horký (video)
29.7.2018 Daniel Haslinger Poženání od Hospodina (video)
22.7.2018 Daniel Haslinger Dej si pozor čím se sytíš (video)
15.7.2018 Daniel Haslinger Proroci a dar proroctví (video, mp3)
8.7.2018 Daniel Haslinger O hostině a výmluvách pozvaných (video)
24.6.2018 Radek Heiret Slovo k žalmu 37 (video)
17.6.2018 Michal Klesnil O návštěvě u misionářů v Nikaragui (video)
20.5.2018 Daniel Haslinger Vylití Ducha Svatého (video)
13.5.2018 Daniel Haslinger Jsme Boží stavbou (video)
8.4.2018 Dan Kolinger Ježíšova služba v širším kontextu Písma (video)
1.4.2018 D. Haslinger Ježíš byl vzkříšen (velikonoční) (video, mp3)
25.3.2018 D. Haslinger Vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma (video, mp3)
11.3.2018 J. Talán O odpuštění (video)
25.2.2018 D. Haslinger Máme společenství s Otcem v nebi (video, mp3)
11.2.2018 D. Haslinger Dvě podobná slova – opustit a odpustit (video, mp3)
4.2.2018 D. Haslinger Bůh nám přichystal příbytky v nebi (video, mp3)
28.1.2018 D. Haslinger Bůh dosazuje krále i prezidenta (video, mp3)
14.1.2018 D. Haslinger Král Ása doufal v Hospodina (video, mp3)
7.1.2018 D. Haslinger Ztišení se před Hospodinem (video, mp3)
1.1.2018 D. Haslinger Ježíš je naším pastýřem (video, mp3)
25.12.2017 D. Haslinger Vánoční poselství (video, mp3)
17.12.2017 D. Haslinger Advent – předpověď narození (video, mp3)
10.12.2017 D. Haslinger Advent – o dědictví (video, mp3)
3.12.2017 D. Haslinger Advent (video, mp3)
26.11.2017 D. Haslinger Raduj se vždycky (video, mp3)
12.11.2017 D. Haslinger Rysy křesťanského života (video, mp3)
29.10.2017 D. Haslinger O deseti družičkách (video, mp3)
24.9.2017 D. Haslinger O daru nových jazyků (video, mp3)