Kázané slovo, chvály

Tady je několik video záznamů na youtube ze shromáždění v Hrádku u Rokycan.

Písně

 

a záznam kázaného slova
9.6.2024
Druhý příchod Pána Ježíše
2.6.2024
Slovo „věrohodné“ v Bibli

 

Starší kázání
26.5.2024 Žalm 37 (video)
19.5.2024 svátek Letnic (video)
12.5.2024 Nanebevzetí Páně (video)
28.4.2024 Žalm 145 (video)
21.4.2024 list Jakubův, 1. kapitola (video)
14.4.2024 Ježíš se zjevil učedníkům v Galileji (video)
7.4.2024 O událostech po Velikonocích (video)
31.3.2024 Ježíš byl vzkříšen (video)
24.3.2024 Ježíš dal svůj život za nás (video)
17.3.2024 První list Janův, 2. kapitola (video)
3.3.2024 Pavlův dopis do Kolos, 3. kapitola (video)
25.2.2024 Filipským 2. kapitola (video)
18.2.2024 tři verše z 5. kapitoly listu Efezským (video)
4.2.2024 Prorok Izajáš, 55. kapitola (video)
28.1.2024 O široké a úzké cestě (video)
21.1.2024 Žalm 20 (video)
14.1.2024 O evangeliu (video)
7.1.2024 Zalm 25, verse 4 a 5 (video)

Série vyučování Základy biblického učení a křesťanského pohledu na svět