Výstava betlémů v Hrádku u Rokycan 2016

Na druhý prosincový víkend roku 2016 jsme spolu s Domem kultury města Hrádek přichystali Výstavu betlémů v předsálí DK v Hrádku u Rokycan.

Na výstavu nám přispěli ze svých sbírek členové spolku Betlemáři Plzeňska. Betlémář ing. Zdeněk Mann z Vitinky u Rokycan vystavil své vyřezávané dřevěné betlémy i betlémy v lahvích, paní Jiřina Hánová z Rokycan dodala některé nevystřižené archy starých betlémů a vánoční předměty ze své sbírky – např. stará elektrická světélka na vánoční stromek. Svými betlémy na výstavu také přispěla paní Sieberová, rodačka z Hrádku, v současnosti pracovnice Klatovského muzea.

Reprinty několika starých betlémů poskytl ing. Tomáš Faltys, který zařídil jejich vytištění pro podporu vybudování muzea betlémů v tvrzi v Čachrově na Šumavě. Krásný byl třeba Starý betlém ze Šumavy se zasněženou krajinou.

Zvláště děkujeme všem místním občanům, kteří na výstavu přispěli svými betlémy. Bylo na co koukat. Text a ukázky na vystavených panelech přiblížily historii a současnost papírových betlémů.

Pro děti bylo připraveno drobné vyrábění – několik vystřihovacích betlémků, anděl a vánoční ozdoby.

betlemy2016_hradeki