O sdružení

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. (Bible, První list Pavlův do Korintu, 1. kapitola, 21. verš)

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Bible, Janovo evangelium, 14. kapitola, 6. verš)

 

Křesťanské sdružení Immanuel vzniklo v Hrádku u Rokycan začátkem podzimu 2014. Scházíme se v pronajatých prostorách v klubovně Domu kultury v Hrádku. Setkání jsou každou neděli od 15 hodin. Každý je zván.

 

onás

Pokud máte nějakou potřebu a chtěli byste, abychom se za to modlili k Bohu, přijďte a budeme se za to modlit. A věříme, že Bůh na tu naší modlitbu nějak odpoví. Nemusíte být členem církve, a ani nemusíte být aktivně věřící. Přesto můžete požádat o modlitbu za Vaše potřeby (zdraví, rodinné vztahy, …).

 

Pokud byste nás potřebovali kontaktovat, můžete použít mail

mail