Říjnová výstava Historie a současnost Hrádku

Dlouholetá vedoucí pionýrské organizace v Hrádku, paní Vlasta Vasková, zorganizovala výjimečnou výstavu v Domě Kultury. Podařilo se jí dojednat úctyhodných 20 vystavovatelů – místní sdružení, spolky, organizace. Všichni se hodně snažili připravit tu svojí expozici. My jsme také chystali tu naší. Kromě historie Hrádku na výstavě byly i dva nové panely o hrádeckých mlýnech – o již zbořeném Hájkovic mlýně a o dosud stojícím a pěkném Šmejkalovic mlýně.

SR011944 SR031946

A detail naší světle modré expozice. O nás, o misionářích Klingerových, kteří jsou ve Střední Americe a dva panely o Bibli.
HPIM1842u

Ještě na výstavě byly staré fotografie od pana Bárty, včetně mnoha školních fotografií.

HPIM1855u

Velmi nás potěšila návštěva paní Peškové (rozené Hájkové), o jejíž rodině a jejich mlýně byl jeden z našich panelů.

A Vlastě Vaskové určitě patří obdiv k jejím organizačním schopnostem. Navíc nám tam všem navařila čaj a kávu. Povedlo se. Bylo to pěkné.