květnové přednášky o Izraeli

Ve spolupráci s Domem Kultury
jsme na druhou polovinu května pro zájemce připravili
cyklus přednášek

Izrael a Blízký Východ

Původně šlo o 3 přednášky, ale pro zájem jsme pak přidali ještě jednu navíc.

témata jednotlivých přednášek:

1. Izrael včera a dnes
(starověká a novodobá historie Izraele v kontextu současného dění)
2. Izrael a Islámský stát
(aktuální události na Blízkém východě a jejich dopad na Izrael)
3. Izrael – biblická země
(procházka po historických a biblických místech v Izraeli)
4. Jedna země – dvojí lid
(historie a současnost Izraelsko – palestinského konfliktu)

pozvánka

Součástí přednášek bylo i promítání fotografií a map projektorem.

HPIM1150

Obsahově, co do množství a přesnosti informací, i celkovou kvalitou přednášky předčily naše očekávání.