Nejznámější příběhy z Bible

V Bibli je zapsáno mnoho příběhů. Možná jste někde zaslechli něco o Goliáši, Babylónské věži, potopě, o Desateru nebo Egyptských ranách. Zajímá Vás příběh nebo chcete se podívat na nějaký detail příběhu? Použijte odkazy na začátek příběhu (do textu Bible na stránkách České Biblické společnosti).

Desatero

Egyptské rány

Mojžíš narození

Adam a Eva – stvoření

Adam a Eva – pokušení

Noe a potopa

Babylónská věž

Jonáš v břiše velryby

Daniel v jámě lvové

David a Goliáš

Josef – krásný příběh o těžkém období v jeho životě, které skončilo dobře (je trochu delší)

Královna Ester

Silák Samson a žena Dalila

a jeden méně známý o bohatýrovi Gedeónovi