Srpnová výstava k výročí 690 let obce Hrádek

Na konec srpna jsme po dohodě s vedením města připravili výstavu „Hrádek na starých pohlednicích, fotografiích a mapách.“ Na výstavě byly k vidění panely s tématy od prvních zmínek o obci, přes Rakousko-Uhersko a první světovou válku, meziválečné období, druhá světová válka a období socialismu. Samostatně pak byla zpracována historie školství a železáren. Kromě průřezu historií obce pak na výstavě byly 3 panely s pohlednicemi, mezi nimiž vévodila vzácná litografie od p. Maříka.

CIMG0638

Mnohé jistě překvapilo, že před 100 lety zde byly 3 oddělené osady. Hrádek (v místech, kde se říká „Starý Hrádek“), Nová Huť a Chylice. Navíc původní obec Chylice byla v okolí Jakubského kostela, teprve koncem 19. století se název přenesl na skupinku nových dělnických domků na místě vykáceného lesa. Rozvoj obce dokumentovaly mapy získané z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Mezi mapami byla i rarita přibližně z roku 1830, v katastrální podrobnosti, na níž byly vidět původní hamry včetně toho, z něhož vznikly železárny, les místo Chylic a Hamplova, pole na místě dnešního náměstí, bytovek, Dlouhé ulice.

Neméně zajímavé bylo meziválečné období, kde byl na fotografiích vidět velký divadelní soubor (měl až 100 členů), který měl svá představení v přírodním divadle v lomu. Divadelní soubor vznikl z Dělnické tělocvičné jednoty, která aby si přivydělala na sportovní náčiní, začala pořádat divadelní představení. Kromě DTJ, která se scházela v Hrádku, se v Nové Huti scházela tělocvičná jednota Sokol, na louce za Hájkovým mlýnem.

CIMG0637Z poválečného období je zajímavý např. pomníček „voják“ za Domem Kultury, který vznikl složením ze dvou rušených pomníků – Masarykova pomníku před starou školou a pomníku u zastávky ve Starém Hrádku. A vůbec to bylo zvláštní období – znárodňování, kolektivizace zemědělství, hromadné manifestace, povinný prvomájový průvod, spartakiády. Většinu jste mohli zahlédnout na vystavených fotografiích či jako záznam v okopírovaných částech nejstarší kroniky naší obce.

HPIM1473

Ještě jedna zajímavost z výstavy. Na výstavě se setkávali ti, co na období socialismu vzpomínali jako na období, kdy se měli dobře, s těmi, pro něž stejné období bylo dobou útlaku a strádání.

Na výstavu přispěl ze svých sbírek Státní archiv v Rokycanech, Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, již zmíněný Ústřední archiv zeměměřictví a katastru a pak místní lidé svými fotografiemi a sběratelé pohlednicemi.

Všem děkujeme.