Listopadové přednášky o Bibli a křesťanství

Na listopad 2015 připravujeme tři přednášky o tom, co najdete v Bibli.

letaček_přednášky_o_bibli_spolu

Tři přednášky. Na té první se dozvíte o čem Bible pojednává a jak vznikla, na druhé pak jak je v Bibli definován vztah mezi Bohem a člověkem a co to pro nás znamená a poslední přednáška Vám umožní srovnání biblického životního stylu se současnou realitou.

Bible nám především přináší zvěst o Bohu. A jestli je Bůh, pak kde? A je třeba se ho obávat? A jaký vlastně Bůh je? Otázek by mohlo být hodně. Určitě na některé z nich najdete odpověď právě na chystaných přednáškách.