Přednášky o manželství

Pro manželské páry (sezdané i nesezdané), ale i pro jednotlivce jsme připravili na přelom května a června dvě přednášky o manželství.

přednášky_o_rodině_1c_malý