Pozvání na shromáždění

Scházíme se, abychom se vzájemně povzbudili ve víře a připomenuli si, co nám Pán Bůh říká v Bibli (kazatel nebo někdo z vedení si připraví příspěvek na nějaké téma či část z Bible), v úvodu společně zazpíváme Pánu Bohu několik písní a v závěru je dán prostor pro modlitby.

Děti jsou na část programu s námi (na úvodní část a společné písně) a pak odchází doprovázeni zkušeným vedoucím a mají svůj program uzpůsobený jejich věku – kratší příběh nebo scénku, dětské křesťanské písně, vyrábění, hry.

Shromáždění jsou v Hrádku u Rokycan, v Kulturním domě na náměstí (sál nad restaurací, vchod zprava zezadu), každou neděli od 15 hodin. Kdokoli může přijít.

Aktuálně – po dobu zákazu shromažďování a karantény jsou shromáždění zrušená.