Klikatá cestička

Bůh k nám hovoří různými způsoby. A někdy k člověku promluví ve snu. Dozvídáme se to i z Bible (např. s Josefem, manželem Marie, když se měl narodit Ježíš, mluvil Bůh několikrát skrze sen). Také jsem měl sen, jiný než ostatní a myslím, že mi Bůh skrze něj chtěl něco říct.

V tom snu jsem šel po nějaké cestičce. Vysypaná pískem, poměrně úzká, ale upravená, kolem rostla bujná vegetace, že nebylo vidět do okolí. Cestička vedla do kopce. Došel jsem do zatáčky. Tam jsem se zastavil, chvilku postával a pak jsem se zadíval na blízký kmen stromu. Z kůry tam vykukoval kousek papírku. Vzal jsem ho a rozbalil. Byl na něm verš z Bible. A pak jsem šel po cestičce dál. Dál vzhůru, až k další zatáčce. Tam se situace opakovala. Opět jsem zastavil a v trávě u cestičky uviděl lísteček, opět na něm byl verš z Bible. A tak to pokračovalo. Po rovném úseku jsem šel až k zatáčce, tam jsem dostal verš z Bible a pokračoval.

Chůze po cestičce nebyla obtížná, ale nevěděl jsem co bude za zatáčkou, a kam cestička vede. Ale evidentně to byla připravená cestička, někdo mi jí připravil. On ví, kam ta cestička vede a co bude za příští zatáčkou.